Prefiksi telefonik +250 / 00250

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+250

00250

Shteti:

Ruanda

Ora lokale:

13:06

Domeneve të nivelit superior:

rw

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07984 1937984' duhet të shkruhet '+250 7984 1937984' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +250 / 00250 / 011250

Prefiksi telefonik +250 / 00250 / 011250: Ruanda
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ruanda '08765 123456' do të jetë '00250.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +250 / 00250 / 011250 (hyrja telefonike)