Prefiksi telefonik +246 / 00246

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+246

00246

Shteti:

Tschagos Archiple

Ora lokale:

15:49

Domeneve të nivelit superior:

io

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02861 1602861' duhet të shkruhet '+246 2861 1602861' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +246 / 00246 / 011246

Prefiksi telefonik +246 / 00246 / 011246: Tschagos Archiple
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Tschagos Archiple '08765 123456' do të jetë '00246.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +246 / 00246 / 011246 (hyrja telefonike)