Prefiksi telefonik +232 / 00232

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+232

00232

Shteti:

Siera Leone

Ora lokale:

12:20

Domeneve të nivelit superior:

sl

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0389 1750389' duhet të shkruhet '+232 389 1750389' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Siera Leone...Prefiksi telefonik +232 / 00232 / 011232

Prefiksi telefonik +232 / 00232 / 011232: Siera Leone
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Siera Leone '08765 123456' do të jetë '00232.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +232 / 00232 / 011232 (hyrja telefonike)