Kodi telefonik / hyrja telefonike Wake

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Wake

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+1

001

Ora lokale:

19:14 - 19:14

Domeneve të nivelit superior:

us

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0304 1490304' duhet të shkruhet '+1 304 1490304' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Wake (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Wake: +1
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Wake '08765 123456' do të jetë '001.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Wake