Kodi telefonik / hyrja telefonike Territoret jugore Franceze

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Territoret jugore Franceze

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+33

0033

Ora lokale:


Domeneve të nivelit superior:

tf

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05876 185876' duhet të shkruhet '+33 5876 185876' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Territoret jugore Franceze (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Territoret jugore Franceze: +33
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Territoret jugore Franceze '08765 123456' do të jetë '0033.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Territoret jugore Franceze