Kodi telefonik / hyrja telefonike Niue

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Niue

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+683

00683

Ora lokale:

21:49

Domeneve të nivelit superior:

nu

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '05796 1775796' duhet të shkruhet '+683 5796 1775796' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Niue (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Niue: +683
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Niue '08765 123456' do të jetë '00683.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Niue