Kodi telefonik / hyrja telefonike Ishulli Kristmas

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Ishulli Kristmas

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+61 89164

0061 89164

Ora lokale:

14:15

Domeneve të nivelit superior:

cx

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02400 1862400' duhet të shkruhet '+6189164 2400 1862400' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Ishulli Kristmas (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Ishulli Kristmas: +6189164
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishulli Kristmas '08765 123456' do të jetë '006189164.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Ishulli Kristmas