Kodi telefonik / hyrja telefonike Ishujt Virgjin të Amerikës

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Ishujt Virgjin të Amerikës

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+1 340

001 340

Ora lokale:

04:01

Domeneve të nivelit superior:

vi

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '04176 1994176' duhet të shkruhet '+1340 4176 1994176' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Ishujt Virgjin të Amerikës (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Ishujt Virgjin të Amerikës. (Ishujt Virgjin te Amerikes): +1340
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Virgjin të Amerikës '08765 123456' do të jetë '001340.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Ishujt Virgjin të Amerikës