Kodi telefonik / hyrja telefonike Ishujt Turks dhe Kaikos

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Ishujt Turks dhe Kaikos

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+1 649

001 649

Ora lokale:

11:14

Domeneve të nivelit superior:

tc

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0301 1120301' duhet të shkruhet '+1649 301 1120301' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Ishujt Turks dhe Kaikos (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Ishujt Turks dhe Kaikos: +1649
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Turks dhe Kaikos '08765 123456' do të jetë '001649.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Ishujt Turks dhe Kaikos