Kodi telefonik / hyrja telefonike Ishujt Jugorë Sanduiç

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Ishujt Jugorë Sanduiç

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+44

0044

Ora lokale:

22:21

Domeneve të nivelit superior:

gs

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0829 1900829' duhet të shkruhet '+44 829 1900829' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Ishujt Jugorë Sanduiç (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Ishujt Jugorë Sanduiç. (Ishujt Jugore Sanduic): +44
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Jugorë Sanduiç '08765 123456' do të jetë '0044.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Ishujt Jugorë Sanduiç