Kodi telefonik / hyrja telefonike Grenada

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Grenada

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+1 473

001 473

Ora lokale:

16:06

Domeneve të nivelit superior:

gd

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06916 1896916' duhet të shkruhet '+1473 6916 1896916' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Grenada (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Grenada: +1473
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Grenada '08765 123456' do të jetë '001473.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Grenada