Kodi telefonik / hyrja telefonike Eritrea

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Eritrea

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+291

00291

Ora lokale:

04:28

Domeneve të nivelit superior:

er

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09709 1669709' duhet të shkruhet '+291 9709 1669709' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Eritrea (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Eritrea: +291
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Eritrea '08765 123456' do të jetë '00291.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Eritrea