Kodi telefonik Burkina Faso

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike nga


Shteti Kodi telefonik TLD Ora lokale
1.Burkina Faso+22600226bf11:23

Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08765.123456' duhet të shkruhet '00226.8765.123456' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Llogaritësi I numrit të telefonitJu urojmë udhëtim të mbarë dhe/ose marrëveshje të suksesshme biznesi!Kodi telefonik Burkina Faso

Kodi telefonik ku do kryhet thirrja Burkina Faso: +226

Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Burkina Faso '08765.123456' do të jetë '00226.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Burkina Faso

Kodi telefonik Burkina Faso