Kodi telefonik / hyrja telefonike Antarktiku

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Antarktiku

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+672 1

00672 1

Ora lokale:


Domeneve të nivelit superior:

aq

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09636 1999636' duhet të shkruhet '+6721 9636 1999636' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Antarktiku (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Antarktiku: +6721
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Antarktiku '08765 123456' do të jetë '006721.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Antarktiku