Kodi telefonik / hyrja telefonike Abkhazia

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Shteti:Abkhazia

Kodi telefonik / hyrja telefonike:

+7

007

Ora lokale:

17:08

Domeneve të nivelit superior:

ge

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '04496 1234496' duhet të shkruhet '+7 4496 1234496' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik Abkhazia (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike ku do kryhet thirrja Abkhazia: +7
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Abkhazia '08765 123456' do të jetë '007.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik Abkhazia