Kodi telefonik / hyrja telefonike +93 / 0093

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+93

0093

Shteti:

Afganistan

Ora lokale:

10:10

Domeneve të nivelit superior:

af

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02576 1122576' duhet të shkruhet '+93 2576 1122576' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Afganistan...Kodi telefonik +93 / 0093 / 01193 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +93 / 0093 / 01193: Afganistan
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Afganistan '08765 123456' do të jetë '0093.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +93 / 0093 / 01193