Kodi telefonik / hyrja telefonike +92 / 0092

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+92

0092

Shteti:

Pakistani

Ora lokale:

22:19

Domeneve të nivelit superior:

pk

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08125 1438125' duhet të shkruhet '+92 8125 1438125' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Pakistani...Kodi telefonik +92 / 0092 / 01192 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +92 / 0092 / 01192: Pakistani
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Pakistani '08765 123456' do të jetë '0092.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +92 / 0092 / 01192