Kodi telefonik / hyrja telefonike +856 / 00856

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+856

00856

Shteti:

Laosi

Ora lokale:

14:33

Domeneve të nivelit superior:

la

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '00 1890000' duhet të shkruhet '+856 0 1890000' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Laosi...Kodi telefonik +856 / 00856 / 011856 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +856 / 00856 / 011856: Laosi
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Laosi '08765 123456' do të jetë '00856.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +856 / 00856 / 011856