Kodi telefonik / hyrja telefonike +258 / 00258

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+258

00258

Shteti:

Mozambiku

Ora lokale:

06:07

Domeneve të nivelit superior:

mz

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02861 1602861' duhet të shkruhet '+258 2861 1602861' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Mozambiku...Kodi telefonik +258 / 00258 / 011258 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +258 / 00258 / 011258: Mozambiku
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mozambiku '08765 123456' do të jetë '00258.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +258 / 00258 / 011258