Kodi telefonik / hyrja telefonike +256 / 00256

Shkruani emrin ose kodin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaKodi telefonik / hyrja telefonike:+256

00256

Shteti:

Uganda

Ora lokale:

23:30

Domeneve të nivelit superior:

ug

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02021 112021' duhet të shkruhet '+256 2021 112021' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Uganda...Kodi telefonik +256 / 00256 / 011256 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +256 / 00256 / 011256: Uganda
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Uganda '08765 123456' do të jetë '00256.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +256 / 00256 / 011256