Kodi telefonik / hyrja telefonike +1721 / 001721

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+1 721

001 721

Shteti:

Sint Maarten

Ora lokale:

13:04

Domeneve të nivelit superior:

sx

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09236 1449236' duhet të shkruhet '+1721 9236 1449236' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik +1721 / 001721 / 0111721 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +1721 / 001721 / 0111721: Sint Maarten
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Sint Maarten '08765 123456' do të jetë '001721.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +1721 / 001721 / 0111721