Kodi telefonik / hyrja telefonike +1664 / 001664

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+1 664

001 664

Shteti:

Montserrati

Ora lokale:

00:36

Domeneve të nivelit superior:

ms

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07341 1197341' duhet të shkruhet '+1664 7341 1197341' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik +1664 / 001664 / 0111664 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +1664 / 001664 / 0111664: Montserrati
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Montserrati '08765 123456' do të jetë '001664.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +1664 / 001664 / 0111664