Kodi telefonik / hyrja telefonike +1264 / 001264

Shkruani emrin ose kodin telefonik:Kodi telefonik / hyrja telefonike:+1 264

001 264

Shteti:

Anguilla

Ora lokale:

0:44

Domeneve të nivelit superior:

ai

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02096 1262096' duhet të shkruhet '+1264 2096 1262096' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodi telefonik +1264 / 001264 / 0111264 (hyrja telefonike)

Kodi telefonik / hyrja telefonike +1264 / 001264 / 0111264: Anguilla
Udhëzime përdorimi: Kodi telefonik / hyrja telefonike për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Anguilla '08765 123456' do të jetë '001264.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Prefiksi telefonik +1264 / 001264 / 0111264