Kodet zonale Timori Lindor

Kodet e zonave të Timori Lindor:

Qyteti/qyteza ose krahina Kodi zonal / hyrja telefonike
1.Dekuse25
2.Dili31
3.Dili32
4.Dili33

Kodet zonale Timori Lindor