Kodet zonale Luksemburgu

Kodet e zonave të Luksemburgu:

Kodet zonale Luksemburgu