Kodet zonale Korea Jugore

Kodet e zonave të Korea Jugore:Kodet zonale Korea Jugore