Kodet zonale Jordania

Kodet e zonave të Jordania:Kodet zonale Jordania