Kodet zonale Algjeria

Kodet e zonave të Algjeria:Kodet zonale Algjeria