Prefiksi telefonik Ishujt e Marianës Veriore

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Ishujt e Marianës Veriore

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+1 670

001 670

Ora lokale:

15:31

Domeneve të nivelit superior:

mp

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '01101 1111101' duhet të shkruhet '+1670 1101 1111101' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Ishujt e Marianës Veriore

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Ishujt e Marianës Veriore. (Ishujt e Marianes Veriore): +1670
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt e Marianës Veriore '08765 123456' do të jetë '001670.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Ishujt e Marianës Veriore (hyrja telefonike)