Prefiksi telefonik +1670 / 001670

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+1 670

001 670

Shteti:

Ishujt e Marianës Veriore

Ora lokale:

15:12

Domeneve të nivelit superior:

mp

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06069 1776069' duhet të shkruhet '+1670 6069 1776069' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +1670 / 001670 / 0111670

Prefiksi telefonik +1670 / 001670 / 0111670: Ishujt e Marianës Veriore
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt e Marianës Veriore '08765 123456' do të jetë '001670.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1670 / 001670 / 0111670 (hyrja telefonike)