Kodi internacional telefonik

Lista e renditjes së kodeve telefonikë të shteteve sipas alfabetit,
të renditura sipas emrit të shtetit përkatës:10 shtetet ose kodet telefonike më të kërkuara:

Shteti Kodi internacional telefonik TLD Ora lokale
1.Gjermania+490049de12:30
2.Shqipëri+35500355al12:30
3.Shtetet e Bashkuara të Amerikës (SHBA)+1001us01:30 - 06:30
4.Maqedonia Veriore+38900389mk12:30
5.Greqia+300030gr13:30
6.Italia+390039it12:30
7.Zvicra+410041ch12:30
8.Belgjika+320032be12:30
9.Kanada+1001ca03:30 - 08:00
10.Mali i Zi+38200382me12:30Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mali i Zi '08765 123456' do të jetë '00382.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi internacional telefonik