Prefiksi telefonik Ishujt Mc Donald

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Ishujt Mc Donald

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+61

0061

Ora lokale:

11:26

Domeneve të nivelit superior:

hm

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09725 1419725' duhet të shkruhet '+61 9725 1419725' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Ishujt Mc Donald

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Ishujt Mc Donald: +61
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Mc Donald '08765 123456' do të jetë '0061.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Ishujt Mc Donald (hyrja telefonike)