Prefiksi telefonik +61 / 0061

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+61

0061

Shteti:

Australia

Ora lokale:

13:37 - 15:37

Domeneve të nivelit superior:

au

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0400 1440400' duhet të shkruhet '+61 400 1440400' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Australia...Prefiksi telefonik +61 / 0061 / 01161

Prefiksi telefonik +61 / 0061 / 01161: Australia
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Australia '08765 123456' do të jetë '0061.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +61 / 0061 / 01161 (hyrja telefonike)