Prefiksi telefonik +6721 / 006721

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+672 1

00672 1

Shteti:

Antarktiku

Ora lokale:


Domeneve të nivelit superior:

aq

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '04229 1974229' duhet të shkruhet '+6721 4229 1974229' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +6721 / 006721 / 0116721

Prefiksi telefonik +6721 / 006721 / 0116721: Antarktiku
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Antarktiku '08765 123456' do të jetë '006721.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +6721 / 006721 / 0116721 (hyrja telefonike)