Prefiksi telefonik +5632 / 005632

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+56 32

0056 32

Shteti:

Ishulli i Pashkëve

Ora lokale:

22:16

Domeneve të nivelit superior:

cl

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09421 1819421' duhet të shkruhet '+5632 9421 1819421' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +5632 / 005632 / 0115632

Prefiksi telefonik +5632 / 005632 / 0115632: Ishulli i Pashkëve
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishulli i Pashkëve '08765 123456' do të jetë '005632.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +5632 / 005632 / 0115632 (hyrja telefonike)