Prefiksi telefonik +500 / 00500

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+500

00500

Shteti:

Ishujt Falkland

Ora lokale:

00:43

Domeneve të nivelit superior:

fk

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '08624 1308624' duhet të shkruhet '+500 8624 1308624' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +500 / 00500 / 011500

Prefiksi telefonik +500 / 00500 / 011500: Ishujt Falkland
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Falkland '08765 123456' do të jetë '00500.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +500 / 00500 / 011500 (hyrja telefonike)