Prefiksi telefonik +441624 / 00441624

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+44 1624

0044 1624

Shteti:

Ishulli i Njeriut

Ora lokale:

04:39

Domeneve të nivelit superior:

im

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0149 1820149' duhet të shkruhet '+441624  149 1820149' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +441624 / 00441624 / 011441624

Prefiksi telefonik +441624 / 00441624 / 011441624 : Ishulli i Njeriut
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishulli i Njeriut '08765 123456' do të jetë '00441624 .8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +441624 / 00441624 / 011441624 (hyrja telefonike)