Prefiksi telefonik +354 / 00354

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+354

00354

Shteti:

Islanda

Ora lokale:

03:25

Domeneve të nivelit superior:

is

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07616 1777616' duhet të shkruhet '+354 7616 1777616' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +354 / 00354 / 011354

Prefiksi telefonik +354 / 00354 / 011354: Islanda
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Islanda '08765 123456' do të jetë '00354.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +354 / 00354 / 011354 (hyrja telefonike)