Prefiksi telefonik +298 / 00298

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+298

00298

Shteti:

Ishujt Faroe

Ora lokale:

05:03

Domeneve të nivelit superior:

fo

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07604 1187604' duhet të shkruhet '+298 7604 1187604' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +298 / 00298 / 011298

Prefiksi telefonik +298 / 00298 / 011298: Ishujt Faroe
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Faroe '08765 123456' do të jetë '00298.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +298 / 00298 / 011298 (hyrja telefonike)