Prefiksi telefonik +1649 / 001649

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+1 649

001 649

Shteti:

Ishujt Turks dhe Kaikos

Ora lokale:

00:09

Domeneve të nivelit superior:

tc

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06724 1996724' duhet të shkruhet '+1649 6724 1996724' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +1649 / 001649 / 0111649

Prefiksi telefonik +1649 / 001649 / 0111649: Ishujt Turks dhe Kaikos
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Turks dhe Kaikos '08765 123456' do të jetë '001649.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1649 / 001649 / 0111649 (hyrja telefonike)