Prefiksi telefonik +1345 / 001345

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+1 345

001 345

Shteti:

Ishujt Kajman

Ora lokale:

23:18

Domeneve të nivelit superior:

ky

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02096 1262096' duhet të shkruhet '+1345 2096 1262096' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +1345 / 001345 / 0111345

Prefiksi telefonik +1345 / 001345 / 0111345: Ishujt Kajman
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Kajman '08765 123456' do të jetë '001345.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1345 / 001345 / 0111345 (hyrja telefonike)