Prefiksi telefonik +1340 / 001340

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Prefiksi telefonik ndërkombëtar:+1 340

001 340

Shteti:

Ishujt Virgjin të Amerikës

Ora lokale:

01:34

Domeneve të nivelit superior:

vi

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07725 1997725' duhet të shkruhet '+1340 7725 1997725' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik +1340 / 001340 / 0111340

Prefiksi telefonik +1340 / 001340 / 0111340: Ishujt Virgjin të Amerikës
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Ishujt Virgjin të Amerikës '08765 123456' do të jetë '001340.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik +1340 / 001340 / 0111340 (hyrja telefonike)