Gjeni dhe fshini dublikata adresash


Softuer për të kërkuar
dhe fshirë dublikata adresash


  • DedupeWizard 8: Një softuer i thjeshtë për të kërkuar dublikata adresash në Excel, i cili mund të përdoret pa qenë nevoja të keni njohuri të caktuara teknike. Dublikatat e adresave mund të gjenden duke përdorur adresë postare, numër telefoni dhe/ose adresën e e-postës, në një apo në dy lista të ndryshme adresash, siç kërkohet nga listat tona të kritereve të përjashtimit. Mund të përpunohen vetëm skedarë në Excel.
  • DataQualityTools 8: Në krahasim me DedupeWizard, DataQualityTools ofron më shumë opsione të kërkimit të dublikatave të adresave dhe një sërë funksionesh shtesë për të përpunuar të dhënat e adresës, si një funksion për të shkrirë fusha të dhënash. Përveç skedarëve në Excel, programi mund të përpunojë skedarë në dBase, ACCESS, VistaDB dhe skedarë tekst, si dhe baza të dhënash të serverëve MS SQL Server, PostgreSQL, ORACLE dhe MySQL.

informacione të mëtejshme: www.dataqualityapps.com