Prefiksi telefonik Uellsi

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Uellsi

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+44

0044

Ora lokale:

3:01

Domeneve të nivelit superior:

uk

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0644 1530644' duhet të shkruhet '+44 644 1530644' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Uellsi

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Uellsi: +44
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Uellsi '08765 123456' do të jetë '0044.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Uellsi (hyrja telefonike)