Prefiksi telefonik Uallis dhe Futuna

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:



Shteti:Uallis dhe Futuna

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+681

00681

Ora lokale:

16:06

Domeneve të nivelit superior:

wf

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '0900 1990900' duhet të shkruhet '+681 900 1990900' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Uallis dhe Futuna

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Uallis dhe Futuna: +681




Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Uallis dhe Futuna '08765 123456' do të jetë '00681.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Uallis dhe Futuna (hyrja telefonike)