Prefiksi telefonik eSwatini (Suazilanda)

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:eSwatini (Suazilanda)

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+268

00268

Ora lokale:

08:26

Domeneve të nivelit superior:

sz

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '06564 1376564' duhet të shkruhet '+268 6564 1376564' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të eSwatini (Suazilanda)...Prefiksi telefonik eSwatini (Suazilanda)

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja eSwatini (Suazilanda). (Suazilanda): +268
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda eSwatini (Suazilanda) '08765 123456' do të jetë '00268.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik eSwatini (Suazilanda) (hyrja telefonike)