Prefiksi telefonik Rothera Station (Antarktiku)

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Rothera Station (Antarktiku)

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+672 1

00672 1

Ora lokale:

02:41 - 02:41

Domeneve të nivelit superior:

aq

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '09709 1669709' duhet të shkruhet '+6721 9709 1669709' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Prefiksi telefonik Rothera Station (Antarktiku)

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Rothera Station (Antarktiku). (Rothera Station): +6721
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Rothera Station (Antarktiku) '08765 123456' do të jetë '006721.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Rothera Station (Antarktiku) (hyrja telefonike)