Prefiksi telefonik Mali i Zi

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Mali i Zi

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+382

00382

Ora lokale:

09:08

Domeneve të nivelit superior:

me

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '07341 1197341' duhet të shkruhet '+382 7341 1197341' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Mali i Zi...Prefiksi telefonik Mali i Zi

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Mali i Zi: +382
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Mali i Zi '08765 123456' do të jetë '00382.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Mali i Zi (hyrja telefonike)