Prefiksi telefonik Libia

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:Shteti:Libia

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+218

00218

Ora lokale:

16:03

Domeneve të nivelit superior:

ly

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02021 112021' duhet të shkruhet '+218 2021 112021' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Libia...Prefiksi telefonik Libia

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Libia: +218
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Libia '08765 123456' do të jetë '00218.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Libia (hyrja telefonike)