Prefiksi telefonik Kazakistani

Shkruani emrin ose prefiksin telefonik:

Kryeni një thirrje telefonike ngaShteti:Kazakistani

Prefiksi telefonik ndërkombëtar:

+7

007

Ora lokale:

9:52 - 11:52

Domeneve të nivelit superior:

kz

Llogaritësi I numrit të telefonit


Shënim:
Këtu duhet të hiqet zeroja e parë e kodit të qytetit. Pra numri '02309 1862309' duhet të shkruhet '+7 2309 1862309' së bashku me prefiksin telefonik ndërkombëtar.


Kodet e zonave të Kazakistani...Prefiksi telefonik Kazakistani

Prefiksi telefonik ku do kryhet thirrja Kazakistani: +7
Udhëzime përdorimi: Prefikset Ndërkombëtare për thirrje ndërkombëtare janë të ngjashme me kodet e qyteteve për thirrje të kryera nga një qytet në një qytet tjetër. Sigurisht, kjo nuk do të thotë se kodi i qytetit duhet fshirë në rastet e thirrjeve drejt shteteve të tjera. Për thirrje ndërkombëtare, i interesuari duhet të shtypë kodin telefonik të shtetit, i cili zakonisht fillon me 00, më pas të shtypë kodin e qytetit, përgjithësisht duke hequr zeron e parë të këtij të fundit, dhe si përfundim numrin e personit të cilin dëshiron të telefonojë. Si rrjedhojë, numri i telefonit të përdorur për të kryer një thirrje brenda Kazakistani '08765 123456' do të jetë '007.8765.123456' për thirrje nga Austria, Zvicra apo çdo shtet tjetër.


Kodi telefonik Kazakistani (hyrja telefonike)